• https://archiwa-przelomu
 • https://Suwerenni
 • STOP zwolnieniom z WF
 • Get Adobe Flash player
Inicjatywy

Pomysł i realizacja

Na stronie internetowej Łódzkiego Domu Kultury można przeczytać, że Bernard Cichosz nie ustaje w wymyślaniu i - co ważniejsze - realizowaniu kolejnych inicjatyw  (WIERSZE NA BIS). Znaczące przedsięwzięcia to rzeczywiście pomysł i realizacja. Na czym polegają te najbardziej znaczące przedsięwzięcia promowane w gazetach konstantynowskiego redaktora?

PODRÓŻ POETYCKA to coroczny konkurs dla poetów, w którym główną nagrodą jest Wielki Bilet miesięcznika kulturalnego „Ex Libris 43bis” przyznawany również za inne osiągnięcia artystyczne. Poetów zapraszamy do udziału w PODRÓŻY (regulamin konkursu) co roku w okresie 1.01 do 31.05.

Sam konkurs dla poetów jest pomysłem Joanny Czajkowskiej, ale do wymyślenia nazw: konkursu i nagrody głównej przyznaje się tylko redaktor naczelny. Nie należy tego wyróżnienia mylić z WIELKIM BILETEM „Wiadomości - 43bis” przyznawanym za przedsięwzięcia szczególnie cenne dla Konstantynowa Łódzkiego przez jury składające się z wojewody łódzkiego, marszałka województwa łódzkiego, burmistrza Konstantynowa Łódzkiego i redaktora naczelnego „Wiadomości - 43bis”.

Inicjatywa KTO JEST KIM ze wszystkich tu prezentowanych jest najmniej zaawansowana. Na razie to pomysł i przygotowania do realizacji. Zamiarem jest wydanie publikacji z biogramami znanych ludzi, których życie związane jest teraz z Konstantynowem Łódzkim. Pierwszym etapem ma być materiał w Internecie. FAKTY ROKU to układana subiektywnie przez redakcję „Wiadomości - 43bis” lista najważniejszych 10 wydarzeń i zjawisk (gospodarczych, społecznych, kulturalnych) z ostatnich 12 miesięcy, które miały lub mogą mieć znaczny wpływ na życie konstantynowian. FAKTY ogłaszane są po zakończeniu roku kalendarzowego. ANNO DOMINI natomiast to chronologiczny coroczny zapis zdarzeń oparty na wyborze krótkich informacji z tekstów publikowanych w prasie Bernarda Cichosza. Pod poważnym hasłem CERTYFIKATY (zaproponowanym przez przedsiębiorcę Marka Tomasza Wasiaka) kryją się potwierdzenia zasług za następujące akcje: FIRMY WIELKIEGO FORMATU (za zasługi na rzecz lokalnej komunikacji społecznej), FIRMY Z KULTURĄ (za zasługi na rzecz kultury) i FIRMY Z KLASĄ (za zasługi na rzecz oświaty). PRO BENE FACTIS... to tylko skrót, którego pełne brzmienie przytoczmy najpierw po polsku: Za dobre czyny należą się najwyższe podziękowania i pamięć (Pro bene factis debemus maximas grates memoriamque). Łacińska nazwa tej inicjatywy, na życzenie redakcji, jest dziełem prof. Rafała Leszczyńskiego. MILION ZA NAUKĘ to nazwa historyczna konkursu z czasu, kiedy przed dewaluacją rzeczywiście płaciliśmy milion za najlepsze świadectwo maturalne osobie mieszkającej w Konstantynowie Łódzkim, a uczącej się i egzamin maturalny zdającej poza swoim miastem. Ta nagroda istniała 21 lat. W roku 2013 zastąpiła ją inna nagroda, także pieniężna, PECÚNIA. PECÚNIA jest przyznawana przez redakcję „WIADOMOŚCI - 43 bis" za bardzo dobre wyniki w nauce w gimnazjum i kontynuowanie nauki w konstantynowskim LO. PECÚNIA to jeden z elementów szerszego przedsięwzięcia Bernarda Cichosza prowadzonego od lutego roku 2013 (a właściwie od 31 stycznia 2013, kiedy Rada Powiatu Pabianickiego podjęła uchwałę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim). To przedsięwzięcie redaktora „43bis” jest prowadzone pod hasłem Bez LO ani rusz! A hasło jest modyfikacją firmowej dewizy Bez 43bis ani rusz! promującej gazety Wydawnictwa Bernard Cichosz. Inicjatywa Bez LO ani rusz! jest dopełnieniem społecznej akcji pn. NIE DLA ZAMKNIĘCIA LICEUM W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM (wydarzenie to utworzył Karol Krakowski, wówczas uczeń klasy trzeciej LO, na Facebooku 6 lutego 8:34 i oznajmił jego sukces 15.03.2013). Inicjatywa Bez LO ani rusz! ciągle trwa i nabiera szerszego zasięgu. Najpierw podjęła ją kierowana przez Henryka Ulachę Rada Prywatnych Przedsiębiorców organizując m.in.: darmową wycieczkę do Brukseli (dla absolwentów gimnazjum z klasy najliczniej reprezentowanej w naszym LO) oraz zakup podręczników i zeszytów.
Darmowa wycieczka do Brukseli za zwycięstwo w rankingu Wybieramy nasze LO organizowanym przez redakcję „Wiadomości - 43bis” najpierw obejmowała tylko uczniów . Za sprawą redakcji wspomniana nagroda przysługuje również wychowawcy zwycięskiej klasy. Ranking Wybieramy nasze LO stał się jeszcze atrakcyjniejszy z racji ustanowienia przez RPP i redakcję nagrody finansowej dla wychowawczyń kilku klas gimnazjalnych najliczniej reprezentowanych w naszym LO (w roku szkolnym 2013/2014).
Potem władze Konstantynowa Łódzkiego zadeklarowały dla LO pomoc finansową i zachęciły trzy łódzkie uczelnie do patronatu nad LO. Kolejnym akcentem są notatniki dla licealistów ufundowane przez drukarnię StarCo.
Przedsięwzięcie Bez LO ani rusz! ma swoje miejsce przede wszystkim na łamach prasy Wydawnictwa Bernard Cichosz. Teksty redaktora naczelnego promujące konstantynowskie liceum i zachęcające do działań na rzecz LO inspirują, dokumentują i spinają wszystkie wspomniane wydarzenia. Skuteczność przedsięwzięcia Bez LO ani rusz! zależy od każdego z nas. Pełne efekty będą dostrzegalne za kilka lat.
 

W rozbudowie jest PODIUM DLA MEDALISTÓW oraz w przygotowaniu RANKING WITRYN. Konstantynów Łódzki w Internecie. Redakcja "43bis" będzie sukcesywnie dokumentować najważniejsze osiągnięcia konstantynowskich sportowców. Zdobywane przez nich medale mistrzostw Polski będą przepustką do wejścia na nasze Podium dla medalistów. Będziemy też oceniać i klasyfikować witryny zawierające przydatne informacje o Konstantynowie Łódzkim. Zaczniemy od kategorii: szkoły i przedszkola.

Są jeszcze inicjatywy tutaj nie udokumentowane - może mniej istotne, warto jednak je wymienić. Są to m.in.:

* darmowa reklama nowych firm (KTO PIERWSZY TEN LEPSZY),

* promowanie firm sponsorujących DNI KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO,

* wspólne lody z absolwentami konstantynowskich liceów,

* promowanie osiągnięć twórców konstantynowskich,

* strony redagowane przez szkoły i przedszkola.

I nie koniec na tym…   BC

 

Podium dla medalistów

 

Wybieramy nasze LO

 
Bez LO ani rusz!

Bez LO ani rusz!

 

PECÚNIA

PECÚNIA to nagroda pieniężna ustanowiona przez redakcję „WIADOMOŚCI - 43 bis" w maju 2013 roku. Nagrodę otrzymuje absolwent gimnazjum z najlepszym świadectwem ze średnią powyżej 4,5 podejmujący naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim. Redakcja może zdecydować, w zależności od zgłoszeń, o przyznaniu większej ilości nagród. Nagrodę redakcji „WIADOMOŚCI - 43 bis" może otrzymać absolwent dowolnego (nie tylko konstantynowskiego) gimnazjum. Nagroda jest wręczana w Dniu Edukacji Narodowej.

2013 - Milena KARPISZ (5,22 - G1) i Anna NITA (5,11 - G1)

 

MILION ZA MATURĘ

 

PRO BENE FACTIS...

 

CERTYFIKATY

 

ANNO DOMINI

 

FAKTY ROKU

 

KTO JEST/BYŁ KIM

 

WIELKI BILET

 

PODRÓŻ POETYCKA

 
 • Kontakt

  Redaktor naczelny: Bernard Cichosz 

  ■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl

 • Szept krzykacza
 • Gazetka to pierwszy pomysł

  Zaczęło się od jednej kartki

  Jednokartkowe czasopismo, które ukazało się w Konstantynowie Łódzkim 13 grudnia 1989 roku nie mogło być nazywane gazetą. Teraz zawsze ponad 50 stron - to już gazeta! Ale jeszcze wtedy zaledwie po kilku latach obecności gazetki na rynku wydawniczym redaktor naczelny „Wiadomości - 43bis”, wspólnie z dziennikarzami poważnych tytułów, został zaproszony do łódzkiej telewizji. Tam w swoim programie Wojciech Słodkowski nazwał „Wiadomości - 43bis” gazetą legendą.
  W podtytule było to wtedy jeszcze PISMO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Tytuł programowego artykułu PRZETRWALIŚMY w pierwszym numerze krótko kwitował wyjście ludzi Solidarności z podziemia. Gazetka z góry zakładała, że będzie zajmować się sprawami Konstantynowa i jego mieszkańców:
  "WIADOMOŚCI - 43bis" mają być pismem lokalnym, które być może uaktywni mieszkańców Konstantynowa, zwróci uwagę władz miasta na nie dostrzegane dotychczas problemy. Zamierzamy przede wszystkim informować o wydarzeniach lokalnych, o sprawach naszej społeczności. Chcemy sygnalizować dążenia, potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Otwieramy swoje łamy na ogłoszenia i informacje od zainteresowanych instytucji i obywateli. Od czytelników oczekujemy pomocy w postaci własnych inicjatyw oraz reakcji na poruszane zagadnienia. Podejmując sprawy całego miasta, a nie tylko związkowców naszego przedsiębiorstwa, mamy świadomość, że jest to nie tylko nasze prawo, ale też i moralny obowiązek ("Celem Związku jest: ...wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej" - § 6 statutu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"). Do wiosny '89 walczyliśmy o swoje istnienie, o swoją tożsamość. Naszym programem była walka o prawo do istnienia Związku, o prawo do istnienia opozycji. W tamtych warunkach stwarzało to już alternatywę wobec samodzielnie panującego systemu tzw. realnego socjalizmu. Dzisiaj to nie może nam wystarczyć. Musimy uczestniczyć w życiu publicznym, społecznym i politycznym naszego miasta i kraju.. Chcemy zaprezentować własne zdanie dotyczące tych dziedzin życia. Aktualnym tematem jest samorząd lokalny. /.../
  I tak już pozostało.
  Lokalne czasopisma szybko pojawiają się na rynku wydawniczym i szybko z niego znikają. Co robić, żeby lokalne pisemko utrzymało się na rynku wydawniczym? Na przykładzie konstantynowskiego tytułu można spróbować odpowiedzieć - połączyć w jednej osobie wszystkie możliwe funkcje: wydawcy, redaktora naczelnego, dziennikarza, fotoreportera i jeszcze samemu opracować szatę graficzną, zrobić korektę, zapewnić ogłoszenia, kolportaż, analizę rynku wydawniczego i jeśli nie ma się zdolności do rysunku, uzyskać zgodę na bezpłatne reprodukowanie prac od Arkadiusza Gacparskiego. No i jeszcze jedno. Konieczna jest wytrwałość. Tego zawsze redaktor "WIADOMOŚCI - 43bis" życzy konkurencji. Pojawiała się ona w Konstantynowie, ale nie potrafiła wydać więcej niż kilka numerów swojego pisma. Natomiast "WIADOMOŚCI-43bis" (tak, tak, to numer tramwaju z Łodzi do Konstantynowa) nieprzerwanie ukazują się już ponad 20 lat. Z czasem pojawiały się dodatki, później zarejestrowane jako autonomiczne pisma.
  Nie tylko ukazywanie się gazet jest sukcesem Bernarda Cichosza - wydawcy i jednoosobowej redakcji. Na łamach "WIADOMOŚCI - 43bis" udało mu się zainicjować wiele przedsięwzięć. Piszemy o nich obok. Ale gazetka to był pierwszy pomysł!

 • O nas

  Dziennik „43bis”

  Adres REDAKCJI i BIURA OGŁOSZEŃ:

  ul. Sucharskiego 15/21

  95-050 Konstantynów Łódzki
  Wydawca i redaktor naczelny:
  Bernard Cichosz, tel. 603 44 43 43

  dyżur: pn. - pt. 17–21, sob. 11–15
  (tel. 42 211 43 43, 42 211 18 16)

   

  Konstantynowska prasa wydawana przez Bernarda Cichosza w wersji internetowej zaistniała w wakacje roku 1998 (www.polska.lex.pl./prasa/43bis). 
  Od maja 2000 roku pięć drukowanych tytułów (WIADOMOŚCI - 43bis, SUPLEMENT 43bis, BIULETYN 43bis, EX LIBRIS 43bis i EKSPRES 43bis) tego konstantynowskiego wydawcy miało już swoje miejsce w sieci pod aktualnym adresem www.43bis.media.pl. W Sądzie Okregowym w Łodzi dziennik "43bis" został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 704 w dniu 18.01.2002 r.
  Od 24 października 2008 roku ten portal wygląda zupełnie inaczej aniżeli wcześniej. Nie jest on już internetową wersją pięciu drukowanych czasopism. Teraz „43bis” (www.43bis.media.pl) to autonomiczny internetowy dziennik. Wprawdzie portal zawiera i będzie zawierał teksty ze wspomnianych gazet (i odwrotnie), ale w zmienionym samoistnym układzie, jest więc samodzielnym pismem aktualizowanym na bieżąco (także w soboty i niedziele) z szybszą i obszerniejszą niż w gazetach drukowanych prezentacją kolorowych zdjęć.
  Czytelnicy lokalnych gazet lubią o sobie przeczytać choćby tylko wzmiankę, ale o wiele większą satysfakcję sprawia im oglądanie na naszych łamach siebie lub kogoś bliskiego. W gazecie drukowanej ograniczona powierzchnia nie pozwala na publikację oczekiwanej przez czytelnika ilości zdjęć. Ta szansa pojawia się na łamach dziennika internetowego "43bis". Zdjęcia w prasie drukowanej wydawanej przez Bernarda Cichosza dokumentują lokalne wydarzenia z ostatnich lat w Konstantynowie Łódzkim. Tu w dzienniku internetowym, na tej stronie jest podobnie. Fotoreportaże uzupełniają opis zdarzeń. Na stronie określonej jako galeria znajdą się fotografie związane nie tylko z bieżącymi wydarzeniami.
  Szybka i regularna aktualizacja dotyczy następujących stron: wiadomości i ogłoszenia. Inne - będą uzupełniane okolicznościowo.
  Wielu zamiejscowym osobom, zwłaszcza łodzianom, Konstantynów Łódzki kojarzy się raczej z linią tramwajową (43BIS to numer linii łączącej te miasta już blisko sto lat). Dla konstantynowian "43bis" oznacza również tytuł konstantynowskiej gazety (WIADOMOŚCI - 43bis na rynku wydawniczym są obecne 20 lat). Ciekawostką jest jednak to, że kiedyś dzieci z konstantynowskiego przedszkola zapytane co to jest „43bis" prawie wszystkie, a było ich na spotkaniu blisko 50, odpowiedziały, że to „nasza gazeta", a żadne nie skojarzyło tego najpierw z tramwajem. Czyżby wszystkie dzieci jeździły tylko samochodami?
   

  Bernard Cichosz
  Wydawca i redaktor naczelny "43bis"
   

  Rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w naszym dzienniku "43bis" będzie mile widziane pod warunkiem podania źródła i adresu internetowego tego źródła (w internecie adres powinien być aktywny).