• Radio Wnet
 • przegladsportowy
 • Gazeta Polska Codziennie
 • Radio Maryja
 • TV Trwam
 • https://TySol
 • RIZ1
 • WSPOLNOTA
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • Rzeczpospolita
 • KSD Łódź
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • PIERWSZA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU
  PIERWSZA TELEWIZJA
  DRUGIEGO OBIEGU*GP
 • Listy z daleka
Prasa
NR 805/806 „WIADOMOŚCI – 43bis”

NR 805/806 „WIADOMOŚCI – 43bis”

31 stycznia / 13 lutego 2023

Pozostałe informacje

 
 
 • Kontakt

  Redaktor naczelny: Bernard Cichosz 

  ■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl

 • Obraz ważniejszy od tekstu

  Zdjęcia w prasie drukowanej wydawanej przez Bernarda Cichosza dokumentują lokalne wydarzenia z ostatnich lat w Konstantynowie Łódzkim. Tu w dzienniku internetowym będzie tak przede wszystkim na stronie Wiadomości gdzie fotoreportaż uzupełnia się wzajemnie z opisem aktualnych zdarzeń. W zakładce Galeria dominują fotografie uzupełnione jedynie nazwą, miejscem i datą dokumentowanego zdarzenia.

 • Redaktor Naczelny
  Bernard Chichosz

  Bernard Cichosz - z zawodu mgr inżynier elektryk, z praktyki wydawca, dziennikarz, fotoreporter.
  Urodził się 10.07.1950 roku w Działdowie. Ukończył tam LO i potem Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. W wyuczonym zawodzie pracował do 1995 roku. Wcześniej w roku 1989 rozpoczął w Konstantynowie Łódzkim wydawanie lokalnej prasy. Po zaprzestaniu pracy w wyuczonym zawodzie, jest wydawcą, dziennikarzem, fotoreporterem. Równocześnie do 29 lipca 2016 pracował w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim na stanowisku rzecznika prasowego.

   

  W momencie uruchamiania zmodyfikowanej wersji tej strony (24.10.2008) Bernard Cichosz jest redaktorem naczelnym poniższych tytułów (chronologicznie według daty ukazania się pierwszego numeru):
  © „WIADOMOŚCI - 43bis"

  Pismo lokalne - ukazuje się od 13 grudnia 1989 roku (ISSN 1232 - 0773, dwutygodnik, pismo lokalne - ukazuje się od 13 grudnia 1989 roku); 
  © „SUPLEMENT 43bis"

  (ISSN 1232 - 0781, miesięcznik monotematyczny - ukazuje się od grudnia 1993 roku); 
  © „BIULETYN 43bis"

  Nieregularny Informator Samorządowy (ISSN 1425 - 4972, raz w miesiącu - ukazuje się od 13 sierpnia 1995 roku); 
  © „EX LIBRIS 43bis"

  Konstantynów Kulturalny (ISSN 1426 - 0778, miesięcznik kulturalny - ukazuje się od stycznia 1996 roku);
  © „EKSPRES 43bis"

  Błyskawiczny Informator Miejski (ISSN 1505 - 4756, minimum raz w miesiącu do kilku razy w tygodniu - ukazuje się od 27 marca 1998 roku);
  © „43bis"

  Dziennik Internetowy (ISSN 2080-5829, ukazuje się od 1 lipca 1998 r., formalnie jako dziennik zarejestrowany w sądzie - 18 stycznia 2002 roku, numeracja w portalu pojawiła się 31 grudnia 2010)
  oraz

  tytułów niezarejestrowanych w sądzie:
  © „ChRS Konstantynów Łódzki”

  (pismo nieregularne - ukazuje się od 11 grudnia 2004);
  © „ZChN Konstantynów Łódzki”

  (pismo nieregularne - ukazuje się od 3 lipca 2006).
  Nakłady, zarejestrowanych w sądzie gazet drukowanych, wynoszą: 1100 do 5100 egz.
  Ponadto, poza ciągle obecnym w sieci, dziennikiem internetowym „43bis”, Bernard Cichosz redagował jeszcze tytuły ukazujące się tylko w Internecie: „Oblicze”, „ChRS Pabianice”, „ChRS Bełchatów”, „ChRS Lutomiersk”.

   

  Wyróżnienia

  za działalność dziennikarską i edytorską:
  ■ Przyjaciel „Gazety Lutomierskiej” - za pomoc przy powstawaniu i popularyzację pisma, 1.01.1997;

  ■ Dyplom za ofiarność na rzecz obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci przyznany przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w dowód wdzięczności za zaangażowanie w obronę życia dzieci poczętych, 16.02.2004. Wydanie naszej gazety (poświęcone obronie życia) miało, po raz pierwszy, nakład ponad 5 tys. egz.;

  ■ Przyjaciel Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia - za życzliwość i wieloletnią współpracę, 9.10.2004;

  ■ Srebrna Odznaka Związku Piłki Ręcznej w Polsce - za zasługi dla rozwoju piłki ręcznej, 9.11.2004 (Bernard Cichosz jest też posiadaczem Złotej Honorowej Odznaki Polskiego Związku Koszykówki, ale w tym przypadku zasługi w minimalnym stopniu wiązały się z propagowaniem sportu na łamach gazet);

  ■ „Gwiazdka z nieba" - za dostrzeganie, promowanie i publikowanie twórczości członków Konstantynowskiego Klubu Literackiego CONSTANS, 3.03.2008;

  ■ Tytuł „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” przyznany przez Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim - za wieloletnią działalność dziennikarską, fotoreporterską i wydawniczą oraz za inicjowanie wielu udanych przedsięwzięć promujących Konstantynów Łódzki, 25.02.2010 (wręczono 1.03.2010);

  ■ Dyplom Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Konstantynów Łódzki im. Janusza Korczaka) z podziękowaniem od zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów;

  ■ Złota Odznaka Związku Piłki Ręcznej w Polsce - za zasługi dla rozwoju piłki ręcznej, 24.10.2011 (wręczono 5.03.2012);

  ■ Redagowany jednoosobowo przez Bernarda Cichosza portal „43bis" (www.43bis.media.pl) został laureatem konkursu „Polski Internet 2011” w kategorii PORTALE INFORMACYJNE, 20.01.2012;

  ■ Odznaka Honorowa w uznaniu zasług w działaniach na rzecz przywrócenia wolnego w Święto Objawienia Pańskiego i narodowych tradycji jego obchodów w naszej Ojczyźnie przyznana przez Stowarzyszenie „Powrót Trzech Króli” (wręczono 16.06.2012).

  ■ Złoty Krzyż Zasługi, 17.01.2013 (wręczono 4.03.2013);

  ■ „Gwiazdka z nieba" (po raz drugi) - za serce dla poezji, dostrzeganie lokalnych twórców, hojność i nieustanne wspieranie członków Konstantynowskiego Klubu Literackiego CONSTANS w Podróży Poetyckiej, 5.09.2013;

  ■ List z podziękowaniem - za dokumentowanie wydarzeń kulturalnych i zaangażowanie w popularyzację wartości humanistycznych w naszym mieście, szczególnie na łamach dziennika „43bis’ i miesięcznika „Ex libris 43bis” – od Miejskiego Ośrodka Kultury i Galerii Ogród Sztuki, 17.04 2014;

  ■ Wyróżnienie Przyjazny Miastu, 23.02.2015;

  ■ „Gwiazdka z nieba" (po raz trzeci) - za promowanie twórczości członków Konstantynowskiego Klubu Literackiego CONSTANS w ciągu dwudziestolecia jego istnienia, 16.10.2015;
  ■ Nagroda im. Grzegorza Palki 2015 (wyróżnienie) - za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego, 18.10.2015;
  ■ Przyjaciel Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia (po raz drugi) - za życzliwość i wieloletnią współpracę, 29.04.2016.

  ■ Medal Pro Patria („za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”) od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczony 31 sierpnia 2017 w Łodzi (przyznany 23.08.2017).

  ■ Nagroda im. Grzegorza Palki 2019 (po wcześniejszym wyróżnieniu w 2015) - za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego, 6.10.2019;

  Ponadto

  ■ Medal za Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 - 4 VI 1989 (oraz dyplom z datą 13.12.2001) otrzymany od Jerzego Kropiwnickiego - to wyróżnienie Bernard Cichosz bardzo ceni. Otrzymał je m.in. za kolportaż prasy, ale nie swojej, była to prasa podziemna stanu wojennego.

 • O nas

  Dziennik „43bis”

  Adres REDAKCJI i BIURA OGŁOSZEŃ:

  ul. Sucharskiego 15/21

  95-050 Konstantynów Łódzki
  Wydawca i redaktor naczelny:
  Bernard Cichosz, tel. 603 44 43 43

  dyżur: pn. - pt. 17–21, sob. 11–15
  (tel. 42 211 43 43, 42 211 18 16)

   

  Konstantynowska prasa wydawana przez Bernarda Cichosza w wersji internetowej zaistniała w wakacje roku 1998 (www.polska.lex.pl./prasa/43bis). 
  Od maja 2000 roku pięć drukowanych tytułów (WIADOMOŚCI - 43bis, SUPLEMENT 43bis, BIULETYN 43bis, EX LIBRIS 43bis i EKSPRES 43bis) tego konstantynowskiego wydawcy miało już swoje miejsce w sieci pod aktualnym adresem www.43bis.media.pl. W Sądzie Okregowym w Łodzi dziennik "43bis" został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 704 w dniu 18.01.2002 r.
  Od 24 października 2008 roku ten portal wygląda zupełnie inaczej aniżeli wcześniej. Nie jest on już internetową wersją pięciu drukowanych czasopism. Teraz „43bis” (www.43bis.media.pl) to autonomiczny internetowy dziennik. Wprawdzie portal zawiera i będzie zawierał teksty ze wspomnianych gazet (i odwrotnie), ale w zmienionym samoistnym układzie, jest więc samodzielnym pismem aktualizowanym na bieżąco (także w soboty i niedziele) z szybszą i obszerniejszą niż w gazetach drukowanych prezentacją kolorowych zdjęć.
  Czytelnicy lokalnych gazet lubią o sobie przeczytać choćby tylko wzmiankę, ale o wiele większą satysfakcję sprawia im oglądanie na naszych łamach siebie lub kogoś bliskiego. W gazecie drukowanej ograniczona powierzchnia nie pozwala na publikację oczekiwanej przez czytelnika ilości zdjęć. Ta szansa pojawia się na łamach dziennika internetowego "43bis". Zdjęcia w prasie drukowanej wydawanej przez Bernarda Cichosza dokumentują lokalne wydarzenia z ostatnich lat w Konstantynowie Łódzkim. Tu w dzienniku internetowym, na tej stronie jest podobnie. Fotoreportaże uzupełniają opis zdarzeń. Na stronie określonej jako galeria znajdą się fotografie związane nie tylko z bieżącymi wydarzeniami.
  Szybka i regularna aktualizacja dotyczy następujących stron: wiadomości i ogłoszenia. Inne - będą uzupełniane okolicznościowo.
  Wielu zamiejscowym osobom, zwłaszcza łodzianom, Konstantynów Łódzki kojarzy się raczej z linią tramwajową (43BIS to numer linii łączącej te miasta już blisko sto lat). Dla konstantynowian "43bis" oznacza również tytuł konstantynowskiej gazety (WIADOMOŚCI - 43bis na rynku wydawniczym są obecne 20 lat). Ciekawostką jest jednak to, że kiedyś dzieci z konstantynowskiego przedszkola zapytane co to jest „43bis" prawie wszystkie, a było ich na spotkaniu blisko 50, odpowiedziały, że to „nasza gazeta", a żadne nie skojarzyło tego najpierw z tramwajem. Czyżby wszystkie dzieci jeździły tylko samochodami?
   

  Bernard Cichosz
  Wydawca i redaktor naczelny "43bis"
   

  Rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w naszym dzienniku "43bis" będzie mile widziane pod warunkiem podania źródła i adresu internetowego tego źródła (w internecie adres powinien być aktywny).

 • KSD Łódź IX Materiały video z IX Konferencji KSD